BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

+proj_2012_MUZEUM_SL_04

MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH:
część północna terenów Muzeum

+proj_2010_OSTROWIEC_6

OSTROWIECKI BROWAR KULTURY
projekt konkursowy

+proj_2008_SZKOLNA_0_cover

ADAPTACJA KAMIENICY

+proj_2007_BASEN_MYS_0a_cover

PŁYWALNIA MIEJSKA

+proj_2006_KORNIK_02

CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE I KULTURALNO-OŚWIATOWE W KÓRNIKU