PRZESTRZENIE PUBLICZNE

+proj_2012_BUSKO_REAL_01

REWITALIZACJA CENTRUM BUSKA-ZDROJU
realizacja: Aleja Mickiewicza

+proj_2012_MUZEUM_SL_04

MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH:
część północna terenów Muzeum

+proj_2010_LUBLIN_PLLIT_1

PLAC LITEWSKI W LUBLINIE:
projekt konkursowy

+proj_2010_OSTROWIEC_6

OSTROWIECKI BROWAR KULTURY
projekt konkursowy

+konk_2008_BUSKO_B_01

REWITALIZACJA CENTRUM BUSKA-ZDROJU:
projekt konkursowy

+proj_2007_WLOKNIARZ_PARK_02

PARK PRZY SANATORIUM „WŁÓKNIARZ” W BUSKU-ZDROJU