budynki wielorodzinne

+proj_2008_WISLA_05

APARTAMENTY W WIŚLE

+proj_2007_ENERTECH_00

ZESPÓŁ BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH W BYTOMIU

+proj_2006_GALERIOWIEC_01

GALERIOWIEC:
projekt koncepcyjny

Cam_9

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY